Uutiset 08.05.2017

Kuluttaja-asiamiehen linjaukset kulutusluottojen tarjoamisesta ja verkkokaupassa maksamisesta


Kuluttaja-asiamies on julkaissut kaksi uutta linjausta. Kuluttajaluottojen tarjoaminen -linjauksen keskeinen kohderyhmä on kuluttajaluottojen tarjoajat ja välittäjät. Kuluttaja-asiamiehen antamassa ohjeistuksessa selvitetään kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten soveltamista kuluttajaluottojen tarjoamiseen kuluttajille.

Maksaminen verkkokaupassa -linjauksen keskeinen kohderyhmä on verkkokaupat ja niille erilaisia maksamisratkaisuja tarjoavat yritykset. Siinä käsitellään verkkokauppaostosten maksamiseen eri maksutavoilla liittyviä kuluttajaoikeudellisia vaatimuksia ja opastetaan maksamiskäytäntöjen toteuttamiseen niin, että maksaminen olisi sekä sujuvaa että täyttäisi lain vaatimukset.

Kaikki kuluttaja-asiamiehen linjaukset löytyvät Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilta suomeksi ja ruotsiksi

JAA