Uutiset 01.06.2016

EU:n yhtenäinen arvonlisäveroalue ennakoi verokilpailua


Euroopan unionin tavoite yhtenäistää arvonlisäveroalue ennakoi voimakasta jäsenmaiden keskistä verokilpailua. Tavoitteessa on silti paljon hyvääkin. Yhtenäinen verojärjestelmä helpottaa yritysten toimintaedellytyksiä ja antaa viranomaisille paremmat työkalut petoksien kitkemiseksi.

Komissio antoi 7.4.2016 tiedonannon EU:n yhtenäistä arvonlisäveroaluetta koskevasta toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma sisältää:

Suomi kannattaa tiedonannon tavoitteita ja keskeisiä periaatteita. Valtioneuvoston valtionvarainvaliokunnan lausunnon 20.5.2016 mukaan EU:n arvonlisäverojärjestelmää tulisi uudistaa ja kehittää sisämarkkinoiden toimivuuden tehostamiseksi. Tavoitteena on nykyistä yksinkertaisempi, tehokkaampi, vakaampi ja paremmin petoksilta suojattu järjestelmä. Komission toimintasuunnitelma muodostaa hyvän pohjan arvonlisäverojärjestelmän kehittämiselle ja jatkokeskusteluille.

Komission toimintasuunnitelma EU:n arvonlisäverojärjestelmän uudistamiseksi on merkittävä keskustelunavaus.

”Komission tavoitteet yksinkertaistaa verojärjestelmää ja helpottaa yritysten toimintaedellytyksiä ovat perusteltuja ja kannatettavia. Toisaalta huoli yritysten toimintaedellytyksistä Suomessa on suuri. On ennakoitavissa, että verokantaerot aloittaisivat jäsenmaiden kesken voimakkaamman verokilpailun, jossa Suomi ei ole kilpailukykyinen muun muassa korkean yleisen verokannan johdosta”, kertoo Suomen Tukkukauppiaiden Liiton toimitusjohtaja Lauri Pyökäri.

Suomi on valmis tutkimaan komission esittämää lopullisen arvonlisäverojärjestelmän mallia, jossa rajat ylittävään myyntiin sovellettaisiin vastaavia sääntöjä kuin kotimaan myyntiin ja jossa myyjä suorittaisi veron kulutusvaltioon. Mallin toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttavia yksityiskohtia ei kuitenkaan ole vielä riittävästi analysoitu.

Mallin kannatettavia tavoitteita ovat muun muassa:

”Tavoitteena tulisi olla niin yksinkertainen järjestelmä, että erityisiä pienyrityksiä koskevia poikkeuksia tarvittaisiin mahdollisimman vähän”, kiteyttää Pyökäri.

Suomi kannattaa verokantoja koskevien sääntöjen ajantasaistamista, yleisen verokannan minimitason säilyttämistä ja mallia, jossa alennettujen verokantojen luetteloa tarkistettaisiin säännöllisin väliajoin. 

Tiedonantoon ei vielä sisältynyt lainsäädäntöehdotuksia. Komission kaavailema aikataulu antaa konkreettisia lainsäädäntöesityksiä tänä ja ensi vuonna on varsin kunnianhimoinen.

JAA