Uutiset 28.01.2016

Geoblokkaus: Hintadiskriminaation kieltämisen vaikutukset yrityksille


Verkkokauppa mahdollistaa kuluttajien monipuolisen segmentoinnin. Kun syyt asiakkaiden tai asiakasryhmittäin vaihtelevaan hinnoitteluun ei liity kustannuksiin, puhutaan hintadiskriminaatiosta. 

Geoblokkausta käytetään kuluttajien profilointiin, jolloin se mahdollistaa hintadiskriminoinnin kuluttajan kotimaan perusteella. Hintadiskriminoinnin kieltämisellä ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti kuluttajien hyvinvointia heikentäviä tai parantavia vaikutuksia.
 
Tuotteen hinnan asettaminen samalle tasolle kaikissa maissa tarkoittaisi sitä, että yhtäällä hinnat laskevat, toisaalla nousevat. Aiemmin alhaisen hintatason maissa hinnat todennäköisesti nousisivat kuluttajien maksukyvyn ylittävälle tasolle. Hintadiskriminaation kieltäminen tarkoittaisi yrityksille asiakkaiden menetyksiä alhaisen maksukyvyn omaavien joukossa. Kuluttajan näkökulmasta taasen osa jäisi vaille tuotteita, joihin heillä olisi ollut varaa hintadiskriminaation aikana. Hintadiskriminaation kieltäminen saattaisi erityisesti heikentää aikaisemmin suunnattujen alennusten piirissä olleiden eläkeläisten ja opiskelijoiden ostomahdollisuuksia.
 
Alueellisen hintadiskriminaation avulla yritys voi saada suuremmat kokonaistuotot ja myydä suuremman kokonaismäärän. Pidemmällä aikavälillä hintadiskriminaation kieltäminen voisi näkyä investointien ja innovaatioiden määrän laskuna, ja siten yrityksen heikentyneenä kilpailukykynä ja kasvun supistumisena.
 
Suomalaisten yritysten kannalta hintadiskriminoinnin kielto tarkoittaisi hintakilpailun kiristymistä ainakin verkkokaupassa. Hintojen painuminen lähelle rajakustannuksia voisi johtaa innovaatioiden kehittämisen viivästymiseen. Myös verkkokauppaan siirtymisen kannustimet pienenisivät, mikä heikentäisi kilpailua ja innokkuutta laajentua uusille kansainvälisille markkina-alueille.
 
Alueellinen hintadiskriminaatio on verkkokaupassa harvinaisempaa kuin muilla keinoin toteutettu kaupan maantieteellinen rajoittaminen. Vain alle kymmenen prosenttia EU-alueella maarajat ylittävää kauppaa käyvistä yrityksistä käytti asuinpaikan tai kotimaan perusteella poikkeavaa hinnoittelua verkkokaupassaan. Suomalaiset  verkkokaupat näyttäisivät kuitenkin usein tarjoavan huokeampia hintoja kotimaisille kuluttajille kuin maarajojen ulkopuolelta ostoksia tekeville.
 
Kaiken kaikkiaan monet ristikkäiset vaikutukset tekevät hintadiskriminaation kokonaisvaikutusten arvioinnista epävarmaa. Suomen Tukkukauppiaiden Liitto pitää tärkeänä, että Euroopan komissio suorittaa ennen lainsäädäntöehdotuksen laatimista yksityiskohtaisen vaikuttavuusarvioinnin sääntelyn vaikutuksista kuluttajiin ja yrityksiin ja tarjoaa ratkaisut havaittuihin ongelmiin jo ehdotuksessaan.
 
”EU-alueen yhtenäisiä digitaalisia sisämarkkinoita luotaessa on ensisijaisesti pyrittävä poistamaan yrityksiltä esteet, jotka tekevät kaupankäynnin muihin EU-maihin kannattamattomaksi tai liian riskialttiiksi. Nyt yrityskyselyn tulokset viittaavat siihen, että geoblokkauksen kielto aiheuttaisi kustannuksia ja hinnannostopaineita erityisesti pk-yrityksille”, toteaa Suomen Tukkukauppiaiden Liiton toimitusjohtaja Lauri Pyökäri.
 

JAA