Uutiset 18.12.2015

Euroopan parlamentti hyväksynyt EU-tavaramerkkijärjestelmän uudistamisen


Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen tavaramerkkijärjestelmän uudistamisesta. Uudistus tulee voimaan keväällä 2016. Uudistuksen tavoite on tehdä eurooppalaisista tavaramerkkijärjestelmistä selkeämpiä, tehokkaampia ja edullisempia sekä edistää ennakoitavuutta ja tavaramerkkien laillista varmuutta EU:n alueella.

Yritysten tulee tarkistaa ja tarvittaessa päivittää EU-tavaramerkkinsä luokittelutiedot, jotta suoja säilyisi kattavana 

EU-tavaramerkkien luokittelu harmonisoituu siirryttäessä ns. Nizzan luokittelujärjestelmään. Tavaramerkkiluokkien otsikko käsittää vastaisuudessa vain nimikkeen sanallisen merkityksen. Otsikko ei käsitä enää sen alla olevia yksityiskohtaisempia tavaroiden ja palveluiden luetteloita. Jatkossa suojan laajuus tulee kuvata yksityiskohtaisemmin nimeämällä myös ne luokkaan kuuluvat tavarat ja/tai palvelut, jotka halutaan suojattavan, mutta jotka eivät suoraan sisälly luokkaotsikon kirjaimelliseen tulkintaan.

Muutos on huomioitava uusia hakemuksia tehtäessä. Myös yritysten, joiden EU-tavaramerkki on haettu ennen 22.6.2012, on varauduttava täsmentämään ja täydentämään tavaramerkkiluokitus uudistuksen mukaiseksi kevään 2016 aikana. Luokituksen tarkistus kannattaa tehdä riittävän ajoissa, jotta tavaramerkin suoja säilyy katkeamattomana.

EU-tavaramerkin hakeminen uudistuksen jälkeen

Luokittelujärjestelmän lisäksi uudistus vaikuttaa tavaramerkin suojan vaatimuksiin ja laajuuteen. Huomioitava muutos on graafisen esittämisen vaatimuksen poistaminen. Se helpottaa ei-perinteisten tavaramerkkien, kuten äänimerkkien, rekisteröintiä. Toinen muutos on ”yksi luokka, yksi maksu” -periaate, jossa hakemuksen perusmaksu kattaa vain yhden tavara- tai palveluluokan kolmen sijasta.Tällä pyritään kohdistamaan tavaramerkin suojaa ja pääsemään eroon tarpeettoman laajoista tavaramerkkien rekisteröinneistä. Samalla EU-tavaramerkkien hakemus- ja ylläpitomaksut halpenevat. 

Uudistuksessa EU:n tavaramerkkiasioita hoitavan viranomaisen nimi muuttuu Euroopan unionin immateriaalioikeusvirastoksi (European Union Intellectual Property Office) ja sen yhteistyötä kansallisten tavaramerkkiviranomaisten kesken pyritään vahvistamaan. EU-tavaramerkkejä haetaan jatkossa suoraan EU:n immateriaalioikeusvirastolta ja kansallinen väliporras poistuu (Suomessa PRH). 

Tuoteväärennösten torjunta tehostuu

Uudistus tehostaa tuoteväärennösten torjuntaa, sillä viranomaisten on jatkossa helpompi puuttua tapauksiin, joissa vasta epäillään EU:n kautta kuljetettavan piraattituotteita. 

JAA