Uutiset 21.09.2015

Kemikaalilainsäädäntö koskee kaikkia yrityksiä


Jos ostat kemikaaleja ja toimitat niitä eteenpäin, maahantuot, valmistat tai valmistutat aineita tai seoksia, EU:n kemikaaliasetukset ja direktiivit sekä Suomen kemikaalilaki sääntelevät toimintaasi. Vaikka et harjoittaisikaan kemikaalien kauppaa, kemikaalilainsäädäntö vaikuttaa myös esineiden myyntiin, maahantuontiin ja valmistamiseen.

Usein kuulee kysyttävän, koskeeko kemikaalilainsäädäntö yritystäni? Vastaus on kyllä. Kemikaalilainsäädäntö koskee nykypäivänä jollakin tavalla kaikkia kaupan alan yrityksiä.

"Nimeä vastuuryhmä kemikaalilainsäädännön velvoitteista huolehtimiseen," neuvoo Suomen Tukkukauppiaiden Liiton ja Kaupan liiton yhteinen kemikaaliasiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb ja jatkaa: "Lainsäädännön edellyttämien toimenpiteiden ennalta suunnittelu ja aikatauluttaminen helpottavat kemikaaliasioiden hallintaa."

On tärkeää varmistua tavarantoimittajan luotettavuudesta. Jo kaupankäyntisopimuksiin kannattaa kirjata riittävän yksityiskohtaisesti sitoutuminen niiden tietojen toimittamiseen, joita yritys tarvitsee omista velvollisuuksistaan huolehtimiseen. 

Kemikaalilainsäädännön noudattamista varten tarvitut tiedot tulee säilyttää vähintään 10 vuotta viimeisen toimittamisen tai maahantuonnin jälkeen. "Tärkeää on myös tiedottaa oman yrityksen johtoa kemikaaliasioista," sanoo Kuljukka-Rabb. 

Kuljukka-Rabb esittää kymmenen kohdan muistilistan kemikaaliasioiden hoitoon:

  1. Rooli toimitusketjussa määrää velvollisuudet, joten tunnista oma roolisi. 
  2. Kysy tarpeelliset tiedot toimittajaltasi ja varmista tiedonsaanti sopimuksella.
  3. Tiedä ja kerro myös asiakkaallesi mitä myyt.
  4. Kemikaalin luokituksesta vastaa valmistaja/EU-maahantuoja.
  5. Muista tuoteryhmäkohtaiset vaatimukset.
  6. Huolehdi, että etikettimerkinnät ja käyttöohjeet ovat määräysten mukaiset.
  7. Markkinoinnissa ja mainonnassa totuudenmukaisuus kannattaa. Laki ei salli harhaanjohtamista.
  8. Kasvinsuojeluaineilla ja useilla biosideillä on oltava lupa ennen markkinoille saattamista.
  9. Biosidillä käsitelty esine on tietyissä tapauksissa merkittävä.
  10. Pysy ajan tasalla.

"On parempi katsoa kuin katua. Annan mielelläni asiantuntijan neuvoja kemikaaliasioissa STL:n jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenyrityksille," lupaa Kuljukka-Rabb.

STL on myös julkaissut jäsenistölleen Tukkukaupan kemikaalilainsäädäntöoppaan, jonta sähköistä kopiota voi tiedustella toimistolta.

JAA