Uutiset 21.04.2015

Tuoteväärennysasetus tehostaa loukkaavien tuotteiden hävittämistä


Suurin muutos on yksinkertaistetun tuhoamismenettelyn käyttöönottaminen, jonka tarkoituksena on ollut tehostaa tulliviranomaisen työskentelyä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa rajatoimenpiteissä.

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut EU-tuoteväärennösasetus parantaa oikeudenhaltijoiden mahdollisuuksia saada loukkaavat tuotteet aikaisempaa tehokkaammin ja nopeammin hävitettyä.

Suurin muutos on yksinkertaistetun tuhoamismenettelyn käyttöönottaminen, jonka tarkoituksena on ollut tehostaa tulliviranomaisen työskentelyä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa rajatoimenpiteissä. Aiemman asetuksen aikana loukkaaviksi todettujen tavaroiden tuhoamiseen meni kuukausia tai jopa vuosia, nyt hävittäminen tapahtuu viikoissa, jopa päivissä.

Loukkaavat tavarat saadaan tehokkaasti tuhottua suostumukseen perustuvalla yksinkertaistetulla hävitysmenettelyllä.

Tullille harkintamahdollisuus

Tulliviranomaisille on jätetty merkittävä mahdollisuus olla noudattamatta yksinkertaistettua hävittämismenettelyä. Jos tavaroiden ilmoittaja tai haltija ei ole vahvistanut tulliviranomaiselle suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen tai on ilmoittanut vastustavansa sitä, tulliviranomaisella ei ole velvollisuutta noudattaa yksinkertaistettua hävittämismenettelyä. Aiemman asetuksen mukainen menettely ei sisältänyt tällaista harkintamahdollisuutta.
Tulli voi olla suostumatta tavaroiden tuhoamiseen ns. hiljaisen hyväksymisen perusteella esimerkiksi jos tavaraerä on erityisen arvokas. Tällöin Tulli saattaa vaatia nimenomaista suostumusta tavaroiden tuhoamiseen.

Lisää immateriaalioikeuksia soveltamisalaan

Uusi asetus on soveltamisalaltaan entistä laajempi. Sen mukaiset rajatoimenpiteet soveltuvat myös tavaroihin, jotka loukkaavat toiminimeä, hyödyllisyysmallia tai puolijohdetuotteen topografiaa. Se koskee myös laitteita, jotka soveltuvat tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien kopiointisuojausten kiertämiseen.

Suomen näkökulmasta laajennuksella ei ole suurta merkitystä, sillä rajatoimenpiteiden perustana on noin 95 prosentissa tapauksista tavaramerkkiin kohdistuva loukkaus. On kuitenkin periaatteessa tärkeää, että asetuksen soveltamisalaa on laajennettu.

Ei muutoksia kauttakulussa olevien loukkaavien tavaroiden pysäyttämiseen

Monet oikeudenhaltijat olivat tyytymättömiä Euroopan unionin tuomioistuimen vuonna 2011 antamaan linjaukseen Nokia/Philips-asiassa. Tuomioistuin linjasi, etteivät jäsenvaltioiden viranomaiset eivät voi pysäyttää EU:n alueella kauttakulussa ulkopuolelle olevia IPR-oikeuksia loukkaavia tavaroita, ellei ole viitteitä siitä, että tavarat saattavat palata takaisin EU:n alueelle.

Tuomion vaikutukset tuntuivat välittömästi eri EU-maiden tullitoiminnassa, kun monet kansalliset tullit lopettivat ulkoisessa kauttakulussa olevien tavaroiden pysäyttämisen kokonaan. Myös Suomessa tullin kauttakulussa olevien tavaroiden pysäytysmäärät ovat vähentyneet selvästi. Kauttakulkuun päästään todennäköisesti puuttumaan kunnolla vasta, kun yhteisön tavaramerkkeihin liittyvää oikeutta muutetaan.

Menettely pienten lähetysten tuhoamiseen

Loukkaavien tuotteiden kauppa on siirtynyt yhä enemmän verkkoon, ja loukkaavia tuotteita sisältävät lähetykset ovat nykyään tyypillisesti pieniä, 1–3 tuotteen paketteja. Ongelman ratkaisemiseksi uudessa asetuksessa on yksinkertaistettu pieniin lähetyksiin sisältyvien tavaroiden tuhoamista. Pieneksi katsotaan lähetys, jossa on korkeintaan kolme tavarayksikköä, ja joka painaa alle 2 kg. Pieniin lähetyksiin liittyvää menettelyä tulee pyytää tulliviranomaiselta toimintahakemuksen yhteydessä. Menettelyä pyydetään kuitenkin yllättävän harvoin.

Oikeudenhaltijat toivoivat parempia työkaluja

Yksinkertaistetun tuhoamismenettelyn asettaminen pakolliseksi kaikille jäsenvaltioille on erittäin tervetullut lisä rajatoimenpiteisiin liittyvään keinovalikoimaan. Loukkaavien tavaroiden tehokas tuhoaminen on kaikkien osapuolten etu varsinkin tapauksissa, joissa tavaroiden omistaja pysyttelee passiivisena eikä anna suostumustaan tavaroiden tuhoamiseen vapaaehtoisesti.

Suomen Tukkukauppiaiden Liitto olisi toivonut myös mahdollisuutta laajentaa rajatoimenpiteitä koskemaan harmaatuontia. Tavaroiden jo liikkuessa vapaasti on niiden havaitseminen ja poistaminen markkinoilta huomattavasti työläämpää kuin se olisi rajatoimenpiteenä.

JAA