Uutiset 21.04.2015

Kuluttaja-asiamies linjasi kotimyyntiä


Kuluttaja-asiamies tiedotti 7.4.2015 uudistaneensa kotimyyntiä koskevan linjauksen. Uudistuksen taustalla on kuluttajan oikeuksia koskeva direktiivi, joka on aiheuttanut muutoksia kuluttajansuojalain kotimyyntiä koskeviin säännöksiin.

Muutokset koskevat muun muassa tilauksen peruuttamista ja yritysten velvollisuutta antaa aikaisempaa enemmän tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. Myös kotimyynnin määritelmää laajennettiin. Merkitystä ei enää ole sillä, tehdäänkö sopimus ostajan vai myyjän aloitteesta.

Kotimyynnillä tarkoitetaan sopimuksia ja tarjouksia, jotka tehdään jossakin muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, ja joita tehtäessä molemmat osapuolet ovat läsnä. Kotimyynnistä on kyse esimerkiksi silloin, kun yrittäjä saapuu kuluttajan pyynnöstä tämän kotiin ja samassa yhteydessä osapuolet tekevät remontista sopimuksen.

Kuluttaja-asiamiehen kotimyyntilinjausta noudattamalla yritykset voivat varmistaa toimivansa lain ja kuluttajariitalautakunnan päätösten mukaisesti. Kuluttaja-asiamies on kuullut linjauksen valmistelun yhteydessä elinkeinoelämän järjestöjä, kuluttajariitalautakuntaa ja kuluttajaneuvontaa.

Muutoksia peruuttamisoikeuteen

Uusien säännösten seurauksena esimerkiksi sopimuksen peruuttamisoikeuteen on tullut muutoksia.  Tavaran palauttaminen ei yksistään riitä peruutukseksi, vaan kuluttajan on aina ilmoitettava peruutuksesta. Yrityksen on tarjottava kuluttajalle peruuttamislomake, mutta ilmoituksen voi tehdä myös muilla tavoin.  Peruutus on tehtävä viimeistään 14 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai sopimuksen tekemisestä. Uusien säännösten mukaan kuluttajan on maksettava itse peruuttamansa tilauksen palautuskulut. Yritys voi halutessaan tarjota asiakkaillensa ilmaisen palautuksen.

Uusien säännösten myötä peruuttamisoikeutta on rajoitettu kotimyynnissä. Asiakkaan palveleminen kohteessa, kuten mittojen ottaminen, suunnitelman laatiminen ym., on edelleen mahdollista esimerkiksi remonttipalveluiden myynnissä ilman peruutusriskiä. Lakia ja kuluttaja-asiamiehen linjausta valmisteltaessa Suomen Tukkukauppiaiden Liitto ja RaSi ry onnistuivat estämään tilanteen muodostumisen peruutusriskin johdosta kaupallisesti mahdottomaksi. Nyt laissa ja linjauksessa ei ole peruuttamisoikeutta esimerkiksi silloin, kun tavara on räätälöity kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai se vastaa selvästi kuluttajan henkilökohtaisia tarpeita. 

- Peruuttamisoikeutta ei ole, kun kyseessä on esimerkiksi mittatilauksena valmistettavien keittiökalusteiden tilaaminen asennuksineen tai yleisemminkin sopimuskokonaisuuden sisältäessä erikoisvalmisteisia tavaroita, toteaa STL:n toimitusjohtaja Lauri Pyökäri.

Peruuttamisoikeuden puuttumisesta on kerrottava selkeästi ennen sopimuksen tekemistä. Se, ettei peruuttamisoikeuden rajoittamismahdollisuutta tuoda aina tuoda esiin ennen sopimuksen tekemistä, on aiheuttanut etenkin ikääntyneille kuluttajille ongelmia.

Uudet säännökset edellyttävät yrityksiä antamaan kuluttajille aiempaa enemmän tietoja ennen sopimuksen solmimista.  Yrityksen on annettava kuluttajille paperilla tai muulla pysyvällä tavalla muun muassa tiedot tuotteen pääominaisuuksista, verollisesta kokonaishinnasta ja toimitus- ja palautuskuluista sekä elinkeinonharjoittajan yhteystiedot.  Kuluttajille on myös annettava tietoa tilauksen peruutusehdoista, asiakaspalvelusta ja tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta.

JAA