Uutiset 24.03.2015

Kauppa innovoi


"Tukku- ja vähittäiskaupan tulevaisuus lepää jälleenmyyjiä ja kuluttajia monipuolisesti palvelevien palvelu- ja tuoteinnovaatioiden varassa."

 
Näin kuvailee alan tulevaisuuden näkymiä Suomen Tukkukauppiaiden Liiton toimitusjohtaja Lauri Pyökäri ja jatkaa painottamalla käyttäjäystävällisten teknologisten ratkaisujen tärkeyttä.

– Digi on muuttanut ja tulee vielä muuttamaan suuresti kaupan prosesseja. Kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä edes keksitty.

On totta, että tukku- ja vähittäiskaupat innovoivat eri tavalla. Lukujen perusteella kauppaa voidaan pitää jopa melko tuottamattomana maaperänä innovaatioille. Näin ei kuitenkaan ole, kertoo Oxfordin yliopiston Saïd Business Schoolissa tehty tutkimus. Tukku- ja vähittäiskaupat ovat alkaneet luoda innovaatioita, joita voidaan luonnehtia palvelu- ja tuoteinnovaatioiden hybrideiksi.  

Esimerkki aiemmin puhtaasti verkkokauppaan nojanneet yritykset ovat alkaneet hakea tuotteilleen mainosikkunoita kivijalasta. Erilaiset Pop up -liikkeet ja lippulaivamyymälät esittelevät konkreettisesti tuotteita ja palveluita, joita yritys myy pääasiassa verkossa.

Tukkukaupan puolella Pyökäri näkee hybridi-innovaatiot mahdollisuutena.

– Tukkukaupan toimijat ovat jo pitkään laajentaneet asiakaskuntaansa myös suoraan kuluttajiin. Verkko mahdollistaa tukkukaupalle saman minkä vähittäiskaupallekin.

Yli puolet tukku- ja vähittäiskaupan innovatiivisista yrityksistä on esitellyt organisatorisia innovaatioita, jotka painottavat prosessi- ja palveluinnovaatioiden tärkeyttä. Toisin sanoen sitoudutaan innovaatioihin, joille on ominaista sekä tuotanto- että palvelusektorin hyödyntäminen, mutta myös teknologinen ja ei-teknologinen innovointi. Tavoite on kehittää kokonaisvaltaisesti tehokkaampi toimitusketju, johon lukeutuu muun muassa tehokkaampi ja kestävämpi logistiikka. Omien tuotemerkkien kehitys on hyvä esimerkki näistä innovaatioista.

Pyökäri peräänkuuluttaa rohkeutta ja yhteistyötä. 

– Suomessa meillä on teknologinen osaaminen ja toimiva yhteistyö kaupan alalla. Me voisimme olla tässä edelläkävijöitä.

Palveluinnovaatioiden ei tarvitse olla pelkästään kuluttajan arkea helpottavia. Tukkukaupan palveluinnovaatioilla voidaan Pyökärin mielestän helpottaa myös vähittäiskauppiaan arkea.

– Hyvän palvelumuotoilun tulisi olla tätä päivää myös tukkukaupassa. Uudet, rohkeat palvelukonseptit, jotka tehostavat toimitusketjua ovat myös osa globaalimpaa kokonaisuutta ja kestävää kehitystä.

Lue lisää: Retail & Wholesale: Key sectors for the European economy -tutkimus

JAA